DISCLAIMERS

Disclaimer


PENAFIAN | Semua maklumat di laman web ini - https://syuderis.com/ - diterbitkan dengan niat baik dan untuk tujuan maklumat umum sahaja. Saya, Syu Deris tidak membuat sebarang jaminan mengenai kesempurnaan, kebolehpercayaan dan ketepatan maklumat ini.


Sebarang tindakan yang anda ambil ke atas maklumat yang anda dapati di laman web syuderis.com ini adalah atas risiko anda sendiri. Saya selaku pemilik laman web, tidak akan bertanggungjawab sama sekali terhadap sebarang kerugian dan/atau kerosakan yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini.


Dari laman web saya, ada kebarangkalian anda akan melawat ke laman web lain dengan melayari pautan ke laman web luaran tersebut. Walaupun saya berusaha untuk menyediakan hanya pautan berkualiti ke laman web yang berguna dan beretika, saya tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan dan sifat laman web ini.Pautan ini ke laman web lain tidak membayangkan cadangan untuk semua kandungan yang terdapat di laman web ini. Pemilik laman web dan kandungan mungkin berubah tanpa notis dan mungkin berlaku sebelum pemilik laman web ini berpeluang mengalih keluar pautan tersebut yang kemungkinan telah mendatangkan keburukkan.


Sila ambil perhatian bahawa apabila anda meninggalkan laman web ini, laman web lain mungkin mempunyai dasar privasi dan terma yang berbeza yang berada di luar kawalan . Sila pastikan anda menyemak Dasar Privasi laman-laman berkenaan terlebih dahulu serta "Terma Perkhidmatan" mereka sebelum terlibat dalam mana-mana perniagaan, melakukan sebarang transaksi mahupun memuat naik sebarang maklumat peribadi.PERSETUJUAN | Dengan melayari/mengakses/menggunakan laman web saya, anda dengan ini bersetuju dengan penafian dan terma-terma yang telah saya nyatakan di atas.